Strona główna Aktualności
Aktualności
Koordynatorzy przedmiotów
Wpisany przez mgr Anna Froch-Niedbała   

Wpisem poszczególnych zajęć do systemu USOS zajmują się następujące osoby:

  • Psychologia: telefon 0 607 284 412
  • Pedagogika: telefon +48 (022) 55 30 821
  • Emisja głosu i technika mowy: telefon 0 606 875 206
Zmieniony:
 
Informacja o możliwości uzyskania zaświadczenia o zaliczeniu przedmiotów wymaganych do potwierdzenia przygotowania pedagogicznego
Wpisany przez dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska   

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o zaliczeniu przedmiotów wymaganych do potwierdzenia przygotowania pedagogicznego dla absolwentów UW.

 


Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia mogą zgłaszać się bezpośrednio w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5 pok. 2.33 (II piętro). Dyżury:

  • wtorek w godz. 10.00 - 12.00
  • piątek w godz. 10.00 - 12.00

 

Do uzyskania zaświadczenia wymagane są następujące dane:

  1. Nr dyplomu
  2. Liczba godzin, liczba punktów ECTS oraz ocena z następujących przedmiotów:
    Pedagogika, Psychologia, Dydaktyka przedmiotowa, Praktyka

Potwierdzeniem danych będzie okazanie się dyplomem oraz suplementem lub kartą przebiegu studiów (pozostawienie kopii).

Zmieniony: