Strona główna Akty prawne Rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczące standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990
Rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczące standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990

Szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach specjalizacji nauczycielskiej na studiach wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych.

Studia wyższe zawodowe w specjalizacji nauczycielskiej są prowadzone w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej).

Kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela obejmuje:

 1. kształcenie kierunkowe:
  • specjalność główna - nauczanie przedmiotu odpowiadającego kierunkowi studiów, wypełnienie standardów kierunku
  • specjalność dodatkowa (obowiązkowo na studiach licencjackich) - w zakresie zapewniającym merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu zgodnie z podstawą programową w wymiarze 400 godzin na studiach I stopnia, 150 godzin uzupełniających, 550 godzin na jednolitych magisterskich; język obcy - C2 lub Cl jeśli przedszkole i klasy I-III
 2. kształcenie nauczycielskie - minima godzinowe:
  s. licencjackie s. uzupełniające jednolite s. mgr
  minimum godzinowe 330 75/60 390/330
  psychologia 60 15 75
  pedagogika 60 15 75
  dydaktyka dwóch przedmiotów 150 45 180
  dydaktyka jednego przedmiotu --- 30 120
  przedmioty uzupełniające (w tym emisja głosu) 60 (30) --- (---) 60 (30)
  praktyki pedagogiczne dwóch przedmiotów 180 45 210
  praktyki pedagogiczne jednego przedmiotu --- 30 150
  technologia informacyjna z wykorzystaniem do nauczania przedmiotu ---
  j. obcy B2 B2+ wraz z terminologią specjalistyczną B2+ wraz z terminologią specjalistyczną

 

>> Pełna treść rozporządzenia w formacie pdf

Zmieniony: